Οι συνέπειες μιας πρόσφατης ηλεκτροπληξίας για τον ηλεκτρολόγο που συνέταξε την ΥΔΕ και για τον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης

Πριν δύο χρόνια, στις 03.09.2103 στην Θήβα, ένας νέος 18 ετών σκοτώθηκε από ηλεκτροπληξία. Περισσότερα στοιχεία για το τραγικό αυτό δυστύχημα υπάρχουν παρακάτω σε αυτή την σελίδα. Μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο που προέκυψε από εφαρμογή του Νόμου 3982 και του Προεδρικού Διατάγματος 108, ανακοινώθηκαν πρόσφατα στην διαύγεια οι συνέπειες / οι επιπτώσεις του δυστυχήματος αυτού για τον ηλεκτρολόγο που είχε συντάξει την ΥΔΕ και για τον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης.

Συνοπτικά:
Από τα αποτελέσματα των ελέγχων και από τις αποφάσεις που συνδέονται με αυτά κρίνονται και οι δύο υπεύθυνοι για το δυστύχημα.

Ο ηλεκτρολόγος, επειδή δεν εφήρμοσε την παράγραφο 3 του άρθρου 5 για τον ετήσιο έλεγχο και επανέλεγχο των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων της Υ.Α.Φ7.5/1816/88/27-02-2004 (ΦΕΚ 470Β’ /05-03-2004) με θέμα «Αντικατάσταση του ισχύοντος ΚΕΗΕ με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384”, με αποτέλεσμα την πρόκληση θανατηφόρου ατυχήματος (τουτέστιν δυστυχήματος).

Του επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 ευρώ και ανάκληση της επαγγελματικής του αδείας για χρονικό διάστημα τριών μηνών.

Ο ιδιοκτήτης, επειδή επέτρεψε στην εν λόγω Ε.Η.Ε ηλεκτρολόγοι (αδειούχοι ή μη) πριν ή μετά την Υ.Δ.Ε. να κάνουν επεμβάσεις χωρίς αίσθημα ευθύνης και με άγνοια του κινδύνου για την ασφάλεια των χρηστών, να μετατρέπουν αυτήν προσθέτοντας γραμμές, διακλαδίζοντας γραμμές, μεγαλώνοντας την ικανότητα των Τ/Α όταν αυτές έπεφταν (μαρτυρώντας τις κακοτεχνίες της Ε.Η.Ε.), με αποκορύφωμα την αφαίρεση της γείωσης (με το τσάκισμα & κόψιμο με ηλεκτρολογικό κόφτη των ελασμάτων του πολύπριζου που τροφοδοτούσε την μηχανή παρασκευής γρανίτας) που σε συνδυασμό με την αφαίρεση ή ανυπαρξία του Δ.Δ.Ε. αφαίρεσαν όλα τα μέτρα προστασίας των ανθρώπων» με αποτέλεσμα την πρόκληση θανατηφόρου ατυχήματος – τουτέστιν δυστυχήματος-.

Του επιβάλλεται πρόστιμο 50.000 ευρώ και ανάκληση της επαγγελματικής του αδείας για χρονικό διάστημα τριών μηνών.

Συμπερασματικά:
Οι ηλεκτρολογικές εργασίες είναι εργασίες υψηλής υπευθυνότητας και υψηλού ρίσκου. Είναι κρίμα να χάνονται σήμερα άνθρωποι με αιτία την επικίνδυνη λειτουργία μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης και να καταστρέφεται η ζωή επαγγελματιών για τον ίδιο λόγο, όταν υπάρχουν τόσα μέσα και δυνατότητες ενημέρωσης και προστασίας. Οι επιπτώσεις που αναφέρθηκαν μπορούν να έχουν και άλλες συνέπειες άπό τις διεκδκήσεις που μπορούν να ζητήσουν οι συγγενείς του θύματος. Περισσότερη λοιπόν προσοχή και επαγγελματική υπευθυνότητα.

Και κάτι ακόμα: Συστηματική, συνεχής ενημέρωση των ιδιοκτητών / χρηστών των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Είναι και αυτοί υπεύθυνοι για την εγκατάσταση τους όπως συμπεραίνεται από τα παραπάνω!

Γιώργος Σαρρής

πηγή: sarrisg.gr