ΝΕΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Σας ενημερώνουμε πως το ωράριο λειτουργίας του γραφείου είναι το εξής:

 

Ωράριο Λειτουργίας Γραφείου

Δευτέρα 08:00 – 13:00

Τρίτη 08:00 – 13:00

και 18:00 – 21:00

Τετάρτη 08:00 – 13:00

και  18:00  —  21:00 

Πέμπτη 08:00 – 13:00

και 18:00 – 21:00

Παρασκευή 08:00 – 12:30

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ Υ.Δ.Ε.

Συνημμένα σας κοινοποιούμε Ενημερωτικό Δελτίο σχετικό με την Ανάλυση της Υπουργικής Απόφασης: Γενικές και Ειδικές Απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (ΦΕΚ Β΄ 4654/08.10.2021).

Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρικών Έργων Ν. Αιτ/νιας «Ο ΘΑΛΗΣ»

Γρ. Λιακατά 1 & πεζόδρομος Καζαντζή

Αγρίνιο, Τ.Κ. 30131

Τηλέφωνο: 26410.28364

e-mail: seh.agrinio@gmail.com

ΠΟΣΕΗ-Ενημερωτικό Δελτίο ΥΑ Γενικές και Ειδικές Απαιτήσεις για τις ΕΗΕ (497.031121)

ΠΟΣΕΗ- ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ Υ.Δ.Ε.

Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρικών Έργων Ν. Αιτ/νιας «Ο ΘΑΛΗΣ»

Γρ. Λιακατά 1 & πεζόδρομος Καζαντζή

Αγρίνιο, Τ.Κ. 30131

Τηλέφωνο: 26410.28364

e-mail: seh.agrinio@gmail.com

Στις 8.10.2021 εκδόθηκε στο ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση με Αριθ.101195 (ΦΕΚ Β΄ 4654/2021) με την οποία, εκτός των άλλων,  τροποποιείται η ΥΔΕ και τα συνοδευτικά της έντυπα.

Συνημμένα σας κοινοποιούμε τα νέα έντυπα:

α) Έντυπο ΥΔΕ, β) Έντυπο Καταγραφής Στοιχείων ΕΗΕ, γ) Πρωτόκολλο Ελέγχου κατά ΚΕΗΕ, δ) Πρωτόκολλο Ελέγχου κατά ΕΛΟΤ HD 384, ε) Πρωτόκολλο Ελέγχου κατά ΕΛΟΤ 60364, ε) Έντυπο περί Προαιρετικής Εγκατάστασης ΔΔΡ (ΕΠΕ ΔΔΡ) και το Παράρτημα ΙΙ «Κατηγοριοποίηση ΕΗΕ χρονικά διαστήματα τακτικών επανελέγχων» και στ) την Υπουργική Απόφαση.

 

Τα παραπάνω έντυπα σας τα κοινοποιούμε σε μορφή .pdf και σε επεξεργάσιμη μορφή .doc και οι μπορείτε να τα κατεβάσετε και από την ιστοσελίδα της Π.Ο.Σ.Ε.Η.  :

ΠΟΣΕΗ-Έντυπο περί Προαιρετικής Εγκατάστασης ΔΔΡ (8.10.2021) (1)
ΠΟΣΕΗ-Έντυπο ΥΔΕ (8.10.2021) (1)
ΠΟΣΕΗ-Έντυπο ΥΔΕ (8.10.2021)
ΠΟΣΕΗ-Καταγραφή Στοιχειων ΕΗΕ (8.10.2021) (1)
ΠΟΣΕΗ-Κατηγοριοποίηση ΕΗΕ Χρονικά Διαστήματα Επανελέγχων (8.10.2021) (1)
ΠΟΣΕΗ-Πρωτόκολλο Ελέγχου ΕΗΕ κατά ΕΛΟΤ HD 384 (8.10.2021) (1)
ΠΟΣΕΗ-Πρωτόκολλο Ελέγχου ΕΗΕ κατα ΚΕΗΕ (8.10.2021)

 

ΠΟΣΕΗ-Πρωτόκολλο Ελέγχου ΕΗΕ κατα ΚΕΗΕ (8.10.2021)ΠΟΣΕΗ-Πρωτόκολλο Ελέγχου ΕΗΕ κατά ΕΛΟΤ HD 384 (8.10.2021)ΠΟΣΕΗ-Πρωτόκολλο Ελέγχου ΕΗΕ κατά ΕΛΟΤ 60364 (8.10.2021)ΠΟΣΕΗ-Καταγραφή Στοιχειων ΕΗΕ (8.10.2021)ΠΟΣΕΗ-Έντυπο ΥΔΕ (8.10.2021)

Αιτήσεις για τις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η ομοσπονδία μας, έχοντας διαπιστώσει ότι κατά τα προηγούμενα χρόνια μειώθηκε αισθητά η εισροή νέων στην τεχνική εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα στις σχολές ηλεκτρολόγων και κατά επέκταση στο επάγγελμα, προχώρησε σε συνάντηση με τη διοίκηση του ΟΑΕΔ, κατά την οποία εξέθεσε το πρόβλημα και ζήτησε να επαναλειτουργήσουν τα τμήματα τα οποία είχαν κλείσει ή επρόκειτο να κλείσουν σε όλη την επικράτεια, καθώς και την ενημέρωση του κοινού από τον ΟΑΕΔ μέσω των ΜΜΕ ή των Social Media.

Σας καλούμε, ειδικά σε όποιες περιοχές υπάρχουν σχολές, αλλά και γενικότερα, να προχωρήσετε ΑΜΕΣΑ σε διαφημιστική καμπάνια μέσω των τοπικών μέσων και του Internet, ώστε να ενημερώσετε την τοπική κοινωνία για τη λειτουργία των σχολών,  για τα πλεονεκτήματα του προγράμματος Μαθητείας, καθώς και για τα πλεονεκτήματα του επαγγέλματος, με στόχο την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη προσέλκυση νέων στο επάγγελμα και την εγγραφή τους στις σχολές, καθότι  ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ΟΑΕΔ, για το σχολικό έτος 2021-22 και λήγει στις 15/09/2021.

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-epaggelmatike-skhole-epas-tou-oaed

Παρακαλούμε για τις δικές σας ΑΜΕΣΕΣ ενέργειες.

ΟΑΕΔ - Οδηγίες Υποβολής Αιτήσεων

ΟΑΕΔ -Προκήρυξη Υποβολής Αιτήσεων Μαθητών στις ΕΠΑ.Σ 2021-2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΑΕΔ - Αιτήσεις ΕΠΑ.Σ
ΟΑΕΔ - Έγκριση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Σ 2021-2022

ΝΕΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Σας ενημερώνουμε πως το ωράριο λειτουργίας του γραφείου είναι το εξής:

 

Ωράριο Λειτουργίας Γραφείου

Δευτέρα 08:00 – 13:00

Τρίτη 08:00 – 13:00

και 18:00 – 20:30

Τετάρτη 08:00 – 13:00

και  18:00  —  20:30 

Πέμπτη 08:00 – 13:00

και 18:00 – 20:30

Παρασκευή 08:00 – 12:30

ΠΟΣΕΗ-Επικαιροποιημένα Έντυπα ΥΔΚΕ & ΕΕΠ

Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρικών Έργων Ν. Αιτ/νιας «Ο ΘΑΛΗΣ»

Γρ. Λιακατά 1 & πεζόδρομος Καζαντζή

Αγρίνιο, Τ.Κ. 30131

Τηλέφωνο: 26410.28364

e-mail: seh.agrinio@gmail.com

Συνημμένα σας κοινοποιούμε τα επικαιροποιημένα έντυπα της Υπεύθυνης Δήλωσης Καλής Εκτέλεσης (ΥΔΚΕ) και του Ειδικού Εντύπου Πληροφοριών, που προβλέπονται από το Άρθρο 12 του ΠΔ 108/2013.

Η επικαιροποίηση των παραπάνω εντύπων αφορά στα παρακάτω στοιχεία:

  1. Στο Ειδικό Έντυπο Πληροφοριών (ΕΕΠ) έχει αλλάξει το πεδίο «Στοιχεία Επαγγελματικής Άδειας/Βεβαίωσης Αναγγελίας», δηλαδή έχει προστεθεί   η Βεβαίωση Αναγγελίας, που αφορά τους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς ΤΕ και τους Διπλωματούχους Μηχανικούς ΑΕΙ.

  1. Στην Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης έχει αλλάξει:

α) το πεδίο «Στοιχεία Επαγγελματικής Άδειας ή Βεβαίωσης Αναγγελίας», δηλαδή έχει προστεθεί   η Βεβαίωση Αναγγελίας, που αφορά τους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς ΤΕ και τους Διπλωματούχους Μηχανικούς ΑΕΙ

β) και έχουν προστεθεί δύο πεδία για την υπογραφή του παραλαβών την ΥΔΚΕ είτε είναι ο ιδιοκτήτης ή χρήστης, είτε ο μελετητής (όπου απαιτείται μελέτη)  

 

Τα παραπάνω έντυπα σας τα κοινοποιούμε σε μορφή .pdf και σε επεξεργάσιμη μορφή .doc και οι μπορείτε να τα κατεβάσετε και από την ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας:

 

ΠΟΣΕΗ-Ειδικό Έντυπο πληροφοριών 2021

ΠΟΣΕΗ-Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών 2021

 

 

 

 

 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΟΣΕΗ-ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ «Ο ΘΑΛΗΣ»

Γρ. Λιακατά 1 & πεζόδρομος Καζαντζή         Τηλ: 2641028364

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΜΠΟΡΙΤΕ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/11/2020 ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ.

https://form.jotform.com/203073425542953

 

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ

ΝΕΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Σας ενημερώνουμε πως το ωράριο λειτουργίας του γραφείου είναι το εξής:

Ωράριο Λειτουργίας Γραφείου

Δευτέρα 08:00 – 13:00

Τρίτη 08:00 – 13:00

και 17:30 – 20:00

Τετάρτη 08:00 – 13:00

Πέμπτη 08:00 – 13:00

και 17:30 – 20:00

Παρασκευή 08:00 – 12:30

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ «Ο ΘΑΛΗΣ»

Γρ. Λιακατά 1 & Πεζόδρομος Καζαντζή, Αγρίνιο 30131

Τηλέφωνο: 2641028364   

ΕΠΙΣΤΟΛΗ                                                             

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου ενημερώνει πως αναζητά υπάλληλο, για να αναλάβει τη γραμματειακή υποστήριξη του γραφείου.

Θα προτιμηθούν τέκνα των μελών του Συνδέσμου, ιδανικά γυναίκες έως 30 ετών χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις.