ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΑ Η/Ζ

Την Τετάρτη και Πέμπτη 1 & 2 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα εκδηλώσεων του συνδέσμου εργοληπτών ηλεκ/γων Ν. Αιτ/νίας «Ο ΘΑΛΗΣ» τεχνικά σεμινάρια κατάρτισης από την PETROGEN για τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη. Τα σεμινάρια θα είναι συνολικής διάρκειας 12 ωρών και θα τα παρακολουθήσουν 15 μέλη hzτου συνδέσμου που δηλώσανε συμμετοχή.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ο Σύνδεσμος εργολάβων ηλεκ/γων Ν.Αιτ/νίας προσκαλεί τα μέλη του καθώς και το βοηθητικό προσωπικό τους στην παρουσίαση της  ELEMKO ΑΒΕΕ με θέμα: Προστασία από κρουστικές υπερτάσεις και συστήματα γειώσεων η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 16/5  ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30στην αίθουσα εκδηλώσεων του Συνδέσμου.

Η παρουσίαση θα είναι διάρκειας περίπου 2 ωρών.imagesimages

Η λιμνη Τριχωνιδα στο πρόγραμμα Balkan Med 2014-2020

                                                                                                            

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                 Αγρίνιο,  7/12/ 2015

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Χαρ.Τρικούπη 10

30 100  Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο

Τηλ.: 2641 3 60314

FAX: 2641 0 48498 

 

 

 

                                                           

                                                    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

             “ Η λίμνη Τριχωνίδα στο πρόγραμμα Βalkan Med 2014-2020”

 

             Είναι η μόνη λίμνη της Ελλάδας προς ένταξη στο πρόγραμμα

 

                Καίριας σημασίας η συμμετοχή – Πολλαπλά τα οφέλη!

 

 

Η ανάδειξη και η αξιοποίηση της Λίμνης Τριχωνίδας αποτελεί  προτεραιότητα και  στόχο για το Δήμο Αγρινίου. Μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων μπορεί να επιτευχθεί  η περιβαλλοντική και η τουριστική αναβάθμιση της λίμνης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής.

 

Ιδιαίτερα αξιόλογη θεωρείται η παρουσία του Δήμου Αγρινίου στην τελευταία  ετήσια  γενική  συνέλευση  του  «Δικτύου  Πόλεων  με  Λίμνες» στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα, όπου παρουσιάστηκε το μητρώο λιμνών της Ελλάδας, ενώ διερευνήθηκε και η διαδικασία αξιοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, μεταξύ αυτών το «Balkan Med» και το «Europe for citizens».

 

Το πρόγραμμα Βalkan Med 2014-2020, είναι  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με συμμετοχή τριών ευρωπαϊκών χωρών, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Κύπρο και 2 υπό ένταξη χώρες, δηλαδή την Αλβανία και τα Σκόπια. Το πρόγραμμα είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF) κατά €28.330.108. Η συνολική υποστήριξη από το μηχανισμό προ-ενταξιακής βοήθειας (ΙΡΑ) αντιστοιχεί σε €5.126,38, με το συνολικό προϋπολογισμό του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της εθνικής συμμετοχής, να ανέρχεται στα €39.727,654».

Το πρόγραμμα εστιάζει «στην εδαφική ανταγωνιστικότητα και το περιβάλλον και στηρίζεται σε δύο άξονες προτεραιότητας, την επιχειρηματικότητα και το περιβάλλον. Η πρόταση συνεργασίας που συζητήθηκε κατά τη Γενική Συνέλευση αφορά τον 2ο άξονα προτεραιότητας –Περιβάλλον».

 

Στα πλαίσια του προγράμματος «Ρύπανση των υδάτινων πόρων λιμνών από Φυτοφάρμακα και λοιπές Αγροχημικές Απορροές: 4 περιπτώσεις μελέτης σε Ελλάδα, Αλβανία, Βουλγαρία και Κύπρο» θα επιλεγεί μία λίμνη από κάθε συμμετέχουσα χώρα, με την οποία θα ασχοληθεί το πρόγραμμα. Όσον αφορά την Ελλάδα, επιλέγει η λίμνη Τριχωνίδα, έπειτα από πρόταση-διεκδίκηση του Γενικού  Γραμματέα του Δικτύου κ. Μίμη Σκορδόπουλου.

 

Με τη συμμετοχή της, στα ευρωπαϊκά προγράμματα,  η λίμνη Τριχωνίδα  αναμένει μεγάλος όφελος, αφού μέσω Κοινοτικών πόρων θα  υλοποιηθούν αναπτυξιακά  έργα και έργα προστασίας του περιβάλλοντος.

 

Αναλυτικά κατά την υλοποίηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί καταγραφή της ρύπανσης στη λίμνη Τριχωνίδα, από φυτοφάρμακα, λιπάσματα αλλά και από αιωρούμενα σωματίδια και θα ακολουθήσει η ανάπτυξη δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων της λίμνης και τέλος θα προταθούν μέτρα αντιμετώπισης και βελτίωσης της υπάρχουσας κατάστασης.

Οι προτεινόμενες μέθοδοι δράσης είναι οι ακόλουθες:

  1. Παρακολούθηση ποιότητας υδάτων μέσω συνδυασμού επιτόπιας δειγματοληψίας από τις λίμνες, αέριας φωτογραμμετρίας και χρήση τηλεπισκοπικών μετρήσεων.
  2. Παρακολούθηση ποιότητας του αέρα μέσω συνδυασμού επιτόπιας δειγματοληψίας από τις λίμνες, αέριας φωτογραμμετρίας και χρήση τηλεπισκοπικών μετρήσεων.
  3. Την παρακολούθηση του φαινομένου προσχώσεις των λιμνών (φυσικής και ανθρωπογενούς) χρησιμοποιώντας μεθόδους εναέριας χαρτογράφησης
  4. Μελέτη της βιοποικιλότητας των δασών και των φυτών του πλούτου της υγείας των παραλίμνιων περιοχών με τη χρήση αεροφωτογραφιών και τα μεθόδου υπερφασματικής τηλεπισκόπησης

Ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑ Αγρινίου και Γενικός Γραμματέας του Δικτύου κ. Μίμης Σκορδόπουλος, αναφερόμενος στην εξασφάλιση της συμμετοχής της Τριχωνίδας, ως μοναδικής λίμνης από την Ελλάδα , καθώς και  τους στόχους – οφέλη του προγράμματος «Balkan Med», σημείωσε:  «Στα πλαίσια της προώθησης των διακρατικών συνεργασιών για την από κοινού αντιμετώπιση προβλημάτων και της ενίσχυσης των δεσμών συνεργασίας και αειφόρου ανάπτυξης για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, οι στόχοι – οφέλη του προγράμματος για την λίμνη Τριχωνίδα είναι: πρώτον η καταγραφή της υπάρχουσας ρύπανσης της Τριχωνίδας από φυτοφάρμακα, λιπάσματα και λοιπές αγροχημικές απορροές με στόχο την αντιμετώπιση – αποκατάσταση και την αειφόρο ανάπτυξη της λίμνης, δεύτερον η δημιουργία οδηγού καλών πρακτικών με στόχο τη βελτίωση της νομοθεσίας τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε Εθνικό επίπεδο, δηλαδή να προτείνουμε το λεγόμενο draftinglow, για να  δώσουμε μια συμβουλή πως πρέπει να νομοθετήσουμε τη πρόληψη της μόλυνσης των λιμνών κυρίως από τα νιτρικά δηλαδή από τα γεωργικά φάρμακα, από τις καλλιέργειες γύρω από τις λίμνες και τρίτον η δημιουργία βάσης δεδομένων με στοιχεία για τη Τριχωνίδα όπως, φυσικά χαρακτηριστικά, ιδιοκτησιακό καθεστώς και διαχείριση υδάτων, χρήση γης των παραλίμνιων εκτάσεων, προβλήματα, είδη καταγεγραμμένων ρύπων κ.λπ..»

Αλματώδη ανάπτυξη θα γνωρίσει η ψηφιακή βιομηχανία φωτισμού έως το 2020

Ταχύτατη ανάπτυξη, με εντυπωσιακούς ρυθμούς ανόδου, αναμένει τα επόμενα πέντε χρόνια η ψηφιακή βιομηχανία φωτισμού. Η εγκατεστημένη βάση των συστημάτων smart lighting αναμένεται να εκτοξευθεί από 46 εκατ. μονάδες φέτος σε τουλάχιστον 2,5 δις έως το 2020. Η αρχιτεκτονική του Internet of Things (IoT) και οι δυνατότητες που προσφέρει στη διασυνδεσιμότητα και τον ασφαλή έλεγχο του φωτισμού, αναμένεται να δώσουν περαιτέρω ώθηση στην παγκόσμια αγορά των ευφυών συστημάτων φωτισμού.

Η χρήση ευφυών συστημάτων φωτισμού σε εμπορικούς και βιομηχανικούς χώρους μπορεί να επιφέρει μείωση του ενεργειακού κόστους σε ποσοστό έως και 90%. Σύμφωνα με σχετική μελέτη της Gartner, το 2014, 300 έως 500 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα εμπορικών χώρων εκτιμάται ότι διέθεταν συστήματα smart lighting, ενώ ο αριθμός αυτός αναμένεται να διπλασιαστεί κατά το τρέχον έτος (σ.σ. η Gartner ορίζει ως smart lighting ένα σύστημα φωτισμού, που είναι συνδεδεμένο σε ένα δίκτυο και μπορεί να παρακολουθείται και να ελέγχεται από μία κεντρική υποδομή ή μέσω του Cloud).

Η διάδοση του ΙοΤ και η σύγκλιση του με τις τεχνολογίες LED είναι αυτή που αναμένεται να δώσει μεγάλη ώθηση στην αγορά των ευφυών συστημάτων φωτισμού. Πέραν της συμβολής του ΙοΤ, σύμφωνα με την ανάλυση της Gartner, η εξοικονόμηση κόστους, που φέρνουν τα “έξυπνα” συστήματα φωτισμού θα λειτουργήσει ως ένα επιπλέον κίνητρο για την περαιτέρω διάδοση τους.

Εξοικονόμηση κόστους

Σύμφωνα με τη μελέτη, η χρήση ευφυών συστημάτων φωτισμού σε εμπορικούς και βιομηχανικούς χώρους μπορεί να επιφέρει μείωση του ενεργειακού κόστους σε ποσοστό έως και 90%. Βέβαια, όπως διευκρινίζουν οι αναλυτές, για την πλήρη αξιοποίηση αυτών των πλεονεκτημάτων από το εμπόριο και τη βιομηχανία δεν επαρκεί απλά η εγκατάσταση ενός συστήματος LED.

“Για να επιτευχθεί το χαμηλότερο δυνατό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, εκτός από την επίλυση των ζητημάτων ασφαλείας, απαιτείται μια συνολική στρατηγική, η οποία – στην πλήρη ανάπτυξη της – περιλαμβάνει πέντε βασικές στρατηγικές φάσεις “έξυπνου” φωτισμού: LED φωτισμού, αισθητήρες για τους ελέγχους, διασυνδεσιμότητα, analytics και νοημοσύνη»”, αναφέρει η μελέτη.

Όπως διαπιστώνουν οι αναλυτές, η υφιστάμενη εικόνα στον τομέα του “έξυπνου” φωτισμού ποικίλει στις διάφορες αγορές του πλανήτη, με τις περιοχές της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής να έχουν μια πολύ δυναμική εξέλιξη.

Σύμφωνα μάλιστα με τη μελέτη, η πρόοδος κάθε γεωγραφικής ζώνης, αλλά και των χωρών εντός της ίδιας ενότητας, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες και τα κίνητρα που παρέχονται για την εξοικονόμηση ενέργειας και τη θωράκιση των ενεργειακών αποθεμάτων.

“Έξυπνες” πόλεις

Ώθηση στην αγορά του smart lighting αναμένεται να δώσει και η συνεχής εξέλιξη στον τομέα των λεγόμενων “έξυπνων” πόλεων. Τα ευφυή συστήματα φωτισμού συνδέονται με τις “έξυπνες” πόλεις στο τμήμα της απομακρυσμένης διαχείρισης της δημόσιας φωταγώγησης. Τα οφέλη μπορούν να είναι μεγάλα, εάν ληφθεί υπόψη, ότι σήμερα οι ευρωπαϊκές χώρες – για παράδειγμα – δαπανούν τουλάχιστον €10 δις ετησίως για το φωτισμό των δρόμων, ποσό που αντιπροσωπεύει το 40% των συνολικών δαπανών κάθε χώρας για την ενέργεια.

πηγή: Μηχανικός Online

Διαγνωστική Σε κλοιό κινδύνου τα 181 μεγάλα έργα του ΕΣΠΑ-στην «πορτοκαλί ζώνη» το Ακτιο – Αμβρακία

epi-aktio-ambrakia2Σε κλοιό βρίσκονται πλέον τα περίφημα 181 έργα προτεραιότητας του ΕΣΠΑ 2007-2013. Μιλάμε για τα μεγαλύτερα έργα που υπάρχουν σε αυτό το Ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Σε αυτά βρίσκουμε πολύ γνωστά έργα αλλά και έργα λιγότερα γνωστά όπως εκείνα της πληροφορικής.
Σε γενικές γραμμές βλέπουμε τα έργα με μπλε και πράσινο χρώμα να γίνονται όλο και περισσότερα αλλά υπάρχουν πλέον και αρκετά έργα που κινδυνεύουν, όντας στην κόκκινη ζώνη.
Άλλωστε αυτός ήταν ο λόγος της επίσκεψης μελών του Ευρωκοινοβουλίου στη χώρα μας την προηγούμενη εβδομάδα που δεν κατάληξε και τόσο καλά. Ας δούμε σε τι σημείο βρισκόμαστε:
ΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Στα ολοκληρωμένα έργα είναι ο Σταθμός Συμπίεσης φυσικού αερίου στη Νέα Μεσημβρία Θεσσαλονίκης και ο Αγωγός Φυσικού Αερρίου Υψηλής Πίεσης προς Αλιβέρι. Επίσης το Κτήριο Διάχυτης Νοημοσύνης, το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Προμηθειών (ΕΣΗΔΠ), το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ελεγκτικών υπηρεσιών (ΟΠΣΕΥ), η Περιμετρική Οδός στο Βαθύ Σάμου, η επαρχιακή οδός Καμπί- Χαβούνα- Κάτω Μεριά Κέας, η παραϊόνια Οδός, η επαρχιακή οδός Λάρισα-Καρδίτσας και Παιανία-Σπάτα-Λούτσα, τμήμα της ΕΟ Θήβας-Λειβαδιάς, το οδικό έργο Αταλάντη-Βοιωτία, Ανατολή-Εγνατία(Ιωάννινα), τμήμα της ΕΟ Ρόδος-Λίνδος κα Αγ.Ισίδωρος-Λάερμα, η επαρχιακή οδός Καλλονή-Ερεσός, το Καρτέρι-Πάργα, το Σέρρες-Αμφίπολη, το Λάρισα- τα έργα στο λιμάνι Κύμης, Μαντουδίου, Λαυρίου, Πειραιά, τα σιδηροδρομικα έργα ΣΚΑ-3 Γέφυρες-Κιάτο κ.α

ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΤΡΕΧΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ
Εδώ έχουμε επίσης σημαντικά έργα όπως: τα μεγάλα έργα στους αυτοκινητόδρομους Ολυμπία Οδός, Ε65, Ιόνια Οδός, Αιγαίου, τα ΚΕΛ Κρωπίας-Παιανίας, Μουσείο Μεσσαράς Κρήτης, σιδηροδρομικά έργα Κιάτο-Ροδοδάφνη, Τιθορέα-Δομοκός,  έργα στα Λιμάνια Πάτρας και Άστρους, το έργο Μετρό Αγία Μαρίνα-Δημοτικό Θέατρο, τα έργα της Εγνατίας Φλώρινα-Νίκη, Κορομηλιά-Κρυσταλλοπηγή, Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας κ.α

ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΖΩΝΗ
Εδώ βρίσκουμε έργα που δεν είναι σε άμεσο κίνδυνο αλλά είναι έργα με μεγάλες καθυστερήσεις, ωστόσο προς το παρόν ελεγχόμενες: Ψηφιακό Σχολείο, Δασολόγιο, Ηλεκτρονικό Εισιτήριο ΟΑΣΑ, ο αυτοκινητόδρομος Μορέας, παρακαμψή Αεροδρομίου Κέρκυρας, Παράκαμψη Λάρισας,  Ποτίδαια-Κασσάνδρα, Γύθειο-Αρεόπολη, Αγία Βαρβάρα-Απομαρμά, Άκτιο-Αμβρακία,  Πατρίδα-Νάουσα, επέκταση Τραμ προς Πειραιά,  έργα στο Αεροδρόμιο Μακεδονία, σιδηδρομικό έργο Διακοπτό-Ροδοδάφνη, β`φάση Θριάσιου Πεδίου, σηματοδότηση ΠΑΘΕΠ, κλείσιμο ΧΑΔΑ, χείμμαρος Ξηριά, έργα αποχέτευσης σε 120 οικισμούς, ανάδειξη λίμνης Πολυφύτου, διαπλάτυνση Διαύλου Λευκάδας,  νεό μουσειο Βεργίνας, έργα στο Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας Πατρών κ.α

ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΕΡΓΑ
Εδώ είναι που κινδυνεύουν να ξεμείνουν από χρηματοδότηση χωρίς να ολοκληρωθούν. Εδώ έχουμε πολύ σημαντικά έργα: Εθνικό Ληξιαρχείο, Κτηματολόγιο, οδικό έργο Ν.Στύρα-Στύρα,  Αρδάνιο-Ορμένιο, Μετρό Θεσσαλονίκης, νέα αποβάθρα στο λιμάνι της Σύμης, σιδηροδρομικά έργα Πειραιάς-3 Γέφυρες, Πολύκαστρο-Ειδομένη, Λίμνη Κάρλα, Θέατρο Ζακύνθου κ.α

Φυσικά εδώ θα πρέπει να τονίσουμε πως τα παραπάνω έργα και κυρίως αυτά που βρίσκονται στην πορτοκαλί και κόκκινα έργα μπορεί να είναι έργα phasing ωστόσο μιλάμε για απώλεια χρηματοδότησης μέρους του ποσού που είχε δεσμευθεί από το ΕΣΠΑ 2007-2013.

ypodomes.com

Αναστολή αδειών έκοψε τις επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά

epi-fotovoltaika1

Επιβράδυνση παρουσίασε το 2014 ο ρυθμός ανάπτυξης της εγχώριας αγοράς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς κατασκευαστική δραστηριότητα εντοπίστηκε μόνο στα αιολικά πάρκα, όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα μελέτης της Infobank Hellastat (IBHS).

Αντιθέτως, στα φωτοβολταϊκά επικρατεί στασιμότητα λόγω της αναστολής της αδειοδότησης νέων εγκαταστάσεων, αφού ο στόχος που είχε τεθεί από την ΕΕ ξεπεράστηκε πρόωρα, ενώ η τιμή της παραγόμενης ενέργειας μειώθηκε σημαντικά, σύμφωνα με τον Economic Research & Sectoral Studies Senior Analyst, της IBHS Αλέξη Νικολαΐδη.

Όπως επισημαίνει η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Infobank Hellastat Μαρία Μεταξογένη, «Η επενδυτική δραστηριότητα φέτος είναι αρκετά περιορισμένη, καθώς η δυσχερής τραπεζική χρηματοδότηση, η μείωση των τιμών και η αβεβαιότητα που προκάλεσαν οι πολύμηνες διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους των δανειστών της χώρας αποθάρρυναν αρκετούς ενδιαφερόμενους επενδυτές από είσοδο στον κλάδο. Επιπλέον, ο τομέας των φ/β συστημάτων αποτελεί αντιπροσωπευτικό παράδειγμα λανθασμένου χειρισμού σε θεσμικό επίπεδο, με την υπερβολική ανάπτυξη που τροφοδοτήθηκε από τις ελκυστικές αποζημιώσεις να οδηγεί σε στρεβλώσεις. Τα μέτρα για τη μείωση των εγγυημένων τιμών προσδοκάται να αμβλύνουν τις ανισότητες της αγοράς ηλεκτρισμού και να εξορθολογήσουν την ανάπτυξη του κλάδου».

Σύμφωνα με την IBHS, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς στο τέλος του προηγούμενου έτους διαμορφώθηκε στα 4.842 MW (εξαιρουμένων των ΣΗΘΥΑ), έχοντας αυξηθεί μόλις κατά 2,8% έναντι του 2013. Συνολικά, προστέθηκαν επιπλέον 131 MW, μέγεθος που αποτελεί τη μικρότερη ιστορικά ετήσια επιπλέον ισχύ.

Έτσι, στην Ελλάδα στα τέλη του 2014 λειτουργούσαν φ/β συστήματα ισχύος 2.596 MW, ενώ κατά τη διάρκεια της χρονιάς κατασκευάστηκαν ελάχιστες νέες μονάδες (+17 MW). Ακολούθως, τα αιολικά πάρκα έφτασαν τα 1.979 MW, μέγεθος αυξημένο κατά 113 MW, ενώ αρκετά μικρότερη ήταν η ισχύς των ΜΥΗΣ (220,3 MW) και των εγκαταστάσεων βιομάζας (47,2 MW).

Το Μάιο του 2015 η συνολική εγκατεστημένη ισχύς αυξήθηκε περαιτέρω κατά 1,8% σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2014, φτάνοντας τα 4.929 MW. Η ισχύς των φ/β μονάδων αυξήθηκε οριακά στα 2.603 MW, ενώ τα αιολικά πάρκα ξεπέρασαν τα 2.000 MW, φτάνοντας τα 2.054 MW.

Σύμφωνα με την IBHS, η χώρα έχει ήδη καλύψει το στόχο για το 2014 και το 2020 αναφορικά με την εγκατεστημένη ισχύ των φ/β. Η ανάπτυξη της αγοράς στηρίχθηκε στις υψηλές εγγυημένες τιμές πώλησης, με συνέπεια την εμφάνιση στρεβλώσεων: υπεραποδόσεις, αύξηση του κόστους ενέργειας και κατ’ επέκταση υπερβολική διόγκωση του ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ (551,62 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2013), με συνέπεια οι παραγωγοί να μην μπορούν να πληρωθούν έγκαιρα από τον φορέα.

Έτσι, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν σε σειρά μέτρων, όπως μεσοσταθμική μείωση των εγγυημένων τιμών (φ/β: -29,5%, αιολικά πάρκα: -6,4%, ΜΥΗΣ: -5,4%), υποχρεωτική παροχή αναδρομικής έκπτωσης από τους παραγωγούς και διακοπή αδειοδοτήσεων για νέες εγκαταστάσεις φ/β, απαγόρευση που άρθηκε τον Απρίλιο του 2014.

agronews.gr

Οδηγίες για την αποφυγή εξαπάτησης των καταναλωτών από τον ΔΕΔΔΗΕ

Οδηγίες για την αποφυγή εξαπάτησης των καταναλωτών από τον ΔΕΔΔΗΕΟ ΔΕΔΔΗΕ, με αφορμή τα συνεχώς αυξανόμενα κρούσματα εξαπάτησης καταναλωτών από άτομα, τα οποία προφασίζονται την ιδιότητα του υπαλλήλου της Εταιρίας και προχωρούν επ’ αμοιβή σε παράνομες παρεμβάσεις στους μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας, εφιστά την προσοχή στους καταναλωτές και τονίζει ότι:

  • Τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ σε καμία περίπτωση και για καμία υπηρεσία που παρέχει η Εταιρία δεν ζητούν χρηματική αμοιβή από τους καταναλωτές κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στο ακίνητό τους
  • Στα εξουσιοδοτημένα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ έχει παρασχεθεί από την Εταιρία ειδική υπηρεσιακή ταυτότητα, την επίδειξη της οποίας θα πρέπει να ζητούν οι καταναλωτές προκειμένου να επαληθεύσουν ότι πράγματι πρόκειται για εξουσιοδοτημένο συνεργείο
  • Στην περίπτωση που ο καταναλωτής έχει υπόνοιες για εξαπάτηση από τους υπαλλήλους που τον επισκέπτονται, πρέπει να καλεί άμεσα στα τηλέφωνα βλαβών που αναφέρονται στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος

Επιπλέον ο ΔΕΔΔΗΕ, με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό σύλληψης ηλεκτρολόγου (που δεν είχε ουδεμία άμεση ή έμμεση σχέση συνεργασίας με την Εταιρία), σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, σύμφωνα με σχετική Ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, για κλοπή κατ’ εξακολούθηση μέσω παράνομων παρεμβάσεων σε μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας οικιών και καταστημάτων κατόπιν συνεννοήσεως με τους ιδιοκτήτες τους και έναντι χρηματικής αμοιβής, υπογραμμίζει πως οι ιδιοκτήτες ακινήτων που εμπλέκονται σε τέτοιου είδους παρεμβάσεις, διαπράττουν επίσης το αδίκημα της ρευματοκλοπής, το οποίο διώκεται ποινικά.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι ο ΔΕΔΔΗΕ συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τους τακτικούς αλλά και έκτακτους ελέγχους στους μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας όλων των καταναλωτών, προκειμένου να εντοπιστούν ρευματοκλοπές, παραβιάσεις και παράνομες συνδέσεις.

πηγή: http://www.deddie.gr/