Εγγραφή Νέου Μέλους

Σε αυτόν τον τομέα μπορείτε να δείτε πληροφορίες για την εγγραφή νέου μέλους στο Σύνδεσμο Εργολάβων Ηλεκτρικών Έργων Ν. Αιτ/νιας «Ο ΘΑΛΗΣ».

 

Για την εγγραφή νέου μέλους στο Σύνδεσμο απαιτείται η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:

 

  • Φωτοαντίγραφο Άδειας  Ηλεκτρολόγου
  • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας
  • Φωτοαντίγραφο Φορολογικής Ενημερότητας
  • Αίτηση εγγραφής (παραλαμβάνεται από τη γραμματεία του Συνδέσμου).