Κατάρτιση Μελών

Σε αυτόν τον τομέα μπορείτε να δείτε πληροφορίες για την κατάρτιση των μελών του Συνδέσμου Εργολάβων Ηλεκτρικών Έργων Ν. Αιτ/Νιας «Ο ΘΑΛΗΣ».

Σεμινάριο «Σχεδίαση & Διαχείριση Κυκλωμάτων Αυτοματισμών» AUTOCAD – Ιανουάριος 2020

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ AUTOCAD

 

Σεμινάριo «Κτηριακοί Αυτοματισμοί – Έξυπνα Κτήρια» ΚΝΧ – Οκτώβριος 2019

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ KNX

 

Σεμινάριο «Δομημένη Καλωδίωση» PANDUIT – Σεπτέμβριος 2018

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ

 

Εκπαιδευτική Επίσκεψη ΕΛΕΜΚΟ – Νοέμβριος 2016

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ – ΕΛΕΜΚΟ

 

Σεμινάριο «Ηλεκτροπαραγωγικά Ζεύγη» PETROGEN – Ιούνιος 2016

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΖΕΥΓΗ

 

Σεμινάριο «Εισαγωγή στο Ηλεκτρολογικό Marketing» – Ιανουάριος 2016

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ MARKETING

 

Πρόγραμμα ERASMUS+ «Συντήρηση & Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών» – Ισπανία Ιούνιος 2015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ERASMUS ΙΣΠΑΝΙΑ – ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

 

Σεμινάριο «Έξυπνες Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις» – Ιούλιος 2014

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΞΥΠΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ