Κοινωνικό έργο

Σε αυτό τον τομέα μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το κοινωνικό έργο του συνδέσμου ηλεκτρολόγων Αγρινίου Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Αγρινίου Ν.Αιτ/Νιας

Σε όλα τα χρόνια της λειτουργίας του Συνδέσμου Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Νομού Αιτωλοακαρνανία« Ο ΘΑΛΗΣ » , η κοινωνική δράση του υπήρξε και υπάρχει πλούσια &  πολύπλευρη.

Πολύ σημαντικό ρόλο στην δράση αυτή , έπαιξαν κυρίως οι κοινωνικές εκδηλώσεις , με τις οποίες τα μέλη των εκάστοτε Δ.Σ. αποσκοπούσαν στην ανάπτυξη βαθύτερων & ουσιαστικότερων σχέσεων μεταξύ των μελών του Συνδέσμου αλλά και του συνόλου της κοινωνίας του Αγρινίου .

Προσφέρουμε εθελοντικές εργασίες και παροχή εξοπλισμού στο χαμόγελο του παιδιού.

Συλλέγουμε φάρμακα για να ενισχύσουμε το κοινωνικό φαρμακείο του Δήμου μας.

Παροχή επιχορηγήσεων στους σεισμόπληκτους συναδέλφους στην Κεφαλονιά κ.α.