ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΕΛΕΒΙΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΙΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΠΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΚΑΖΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: ΚΥΡΙΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ