ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΕργασΙα, Νομοθεσία, Σύνδεσμος Ηλεκτρολόγων Αγρινίου, Τεχνικά αρθρα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ Υ.Δ.Ε.

Συνημμένα σας κοινοποιούμε Ενημερωτικό Δελτίο σχετικό με την Ανάλυση της Υπουργικής Απόφασης: Γενικές και Ειδικές Απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (ΦΕΚ Β΄ 4654/08.10.2021).

Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρικών Έργων Ν. Αιτ/νιας “Ο ΘΑΛΗΣ”

Γρ. Λιακατά 1 & πεζόδρομος Καζαντζή

Αγρίνιο, Τ.Κ. 30131

Τηλέφωνο: 26410.28364

e-mail: seh.agrinio@gmail.com

ΠΟΣΕΗ-Ενημερωτικό Δελτίο ΥΑ Γενικές και Ειδικές Απαιτήσεις για τις ΕΗΕ (497.031121)

Πίσω στη λίστα