ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, Τεχνικά αρθρα

ΠΟΣΕΗ- ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ Υ.Δ.Ε.

Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρικών Έργων Ν. Αιτ/νιας «Ο ΘΑΛΗΣ»

Γρ. Λιακατά 1 & πεζόδρομος Καζαντζή

Αγρίνιο, Τ.Κ. 30131

Τηλέφωνο: 26410.28364

e-mail: seh.agrinio@gmail.com

Στις 8.10.2021 εκδόθηκε στο ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση με Αριθ.101195 (ΦΕΚ Β΄ 4654/2021) με την οποία, εκτός των άλλων,  τροποποιείται η ΥΔΕ και τα συνοδευτικά της έντυπα.

Συνημμένα σας κοινοποιούμε τα νέα έντυπα:

α) Έντυπο ΥΔΕ, β) Έντυπο Καταγραφής Στοιχείων ΕΗΕ, γ) Πρωτόκολλο Ελέγχου κατά ΚΕΗΕ, δ) Πρωτόκολλο Ελέγχου κατά ΕΛΟΤ HD 384, ε) Πρωτόκολλο Ελέγχου κατά ΕΛΟΤ 60364, ε) Έντυπο περί Προαιρετικής Εγκατάστασης ΔΔΡ (ΕΠΕ ΔΔΡ) και το Παράρτημα ΙΙ «Κατηγοριοποίηση ΕΗΕ χρονικά διαστήματα τακτικών επανελέγχων» και στ) την Υπουργική Απόφαση.

 

Τα παραπάνω έντυπα σας τα κοινοποιούμε σε μορφή .pdf και σε επεξεργάσιμη μορφή .doc και οι μπορείτε να τα κατεβάσετε και από την ιστοσελίδα της Π.Ο.Σ.Ε.Η.  :

ΠΟΣΕΗ-Έντυπο περί Προαιρετικής Εγκατάστασης ΔΔΡ (8.10.2021) (1)
ΠΟΣΕΗ-Έντυπο ΥΔΕ (8.10.2021) (1)
ΠΟΣΕΗ-Έντυπο ΥΔΕ (8.10.2021)
ΠΟΣΕΗ-Καταγραφή Στοιχειων ΕΗΕ (8.10.2021) (1)
ΠΟΣΕΗ-Κατηγοριοποίηση ΕΗΕ Χρονικά Διαστήματα Επανελέγχων (8.10.2021) (1)
ΠΟΣΕΗ-Πρωτόκολλο Ελέγχου ΕΗΕ κατά ΕΛΟΤ HD 384 (8.10.2021) (1)
ΠΟΣΕΗ-Πρωτόκολλο Ελέγχου ΕΗΕ κατα ΚΕΗΕ (8.10.2021)

 

ΠΟΣΕΗ-Πρωτόκολλο Ελέγχου ΕΗΕ κατα ΚΕΗΕ (8.10.2021)ΠΟΣΕΗ-Πρωτόκολλο Ελέγχου ΕΗΕ κατά ΕΛΟΤ HD 384 (8.10.2021)ΠΟΣΕΗ-Πρωτόκολλο Ελέγχου ΕΗΕ κατά ΕΛΟΤ 60364 (8.10.2021)ΠΟΣΕΗ-Καταγραφή Στοιχειων ΕΗΕ (8.10.2021)ΠΟΣΕΗ-Έντυπο ΥΔΕ (8.10.2021)

Πίσω στη λίστα