Σεμινάρια

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Εισαγωγή στο ηλεκτρολογικό μάρκετινγκ

Σεμινάριο 10  ωρών με τίτλο ” Εισαγωγή στο ηλεκ/κο μάρκετινγκ” θα διοργανώσει ο σύνδεσμος εργολάβων ηλεκ/γων

Ν.Αιτ/νίας “Ο ΘΑΛΗΣ” την 31/1/16 με εισηγητή τον Κο Γεώργιο Σαρρή στα γραφεία του συνδέσμου

Θέματα του σεμιναρίου:  Ανάλυση επιχειρηματικών ηλεκτρολογικών δραστηριοτήτων, Γενική κατάσταση της αγοράς ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, Ανταγωνισμός, Βαθμός ικανοποίησης πελατών, Επιθυμητή εικόνα της επιχείρησης, Αυτοοργάνωση και οργάνωση χρόνου, Επικοινωνία στην εργασία και στην επιχείρηση, Οργάνωση εξυπηρέτησης πελατών, Οργάνωση προσωπικού, Οργάνωση της εικόνας της επιχείρησης, Οργάνωση διαφήμισης,  Έλεγχος τελικού αποτελέσματος και διατήρηση πορείας.

Πίσω στη λίστα