Καταστατικό Συνδέσμου

Σε αυτόν τον τομέα μπορείτε να δείτε το καταστατικό του Συνδέσμου Εργολάβων Ηλεκτρικών Έργων Ν. Αιτ/νιας “Ο ΘΑΛΗΣ”.

Δείτε το καταστατικό

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το αρχείο είναι 12mb και θα χρειαστείτε από 1 – 2 λεπτά για να το δείτε ανάλογα με την σύνδεση του ιντερνέτ.