Κατάρτιση Μελών

Σε αυτόν τον τομέα μπορείτε να δείτε πληροφορίες για την κατάρτιση των μελών του Συνδέσμου Εργολάβων Ηλεκτρικών Έργων Ν. Αιτ/Νιας “Ο ΘΑΛΗΣ”.

 

Σεμινάριο “Σχεδίαση & Διαχείριση Κυκλωμάτων Αυτοματισμών” AUTOCAD – Ιανουάριος 2020

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ AUTOCAD

Σεμινάριo “Κτηριακοί Αυτοματισμοί – Έξυπνα Κτήρια” ΚΝΧ – Οκτώβριος 2019

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ KNX

Σεμινάριο “Δομημένη Καλωδίωση” PANDUIT – Σεπτέμβριος 2018

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ

Εκπαιδευτική Επίσκεψη ΕΛΕΜΚΟ – Νοέμβριος 2016

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ – ΕΛΕΜΚΟ

Σεμινάριο “Ηλεκτροπαραγωγικά Ζεύγη” PETROGEN – Ιούνιος 2016

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΖΕΥΓΗ

Σεμινάριο “Εισαγωγή στο Ηλεκτρολογικό Marketing” – Ιανουάριος 2016

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ MARKETING

Πρόγραμμα ERASMUS+ “Συντήρηση & Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών” – Ισπανία Ιούνιος 2015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ERASMUS ΙΣΠΑΝΙΑ – ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Σεμινάριο “Έξυπνες Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις” – Ιούλιος 2014

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΞΥΠΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ