Κοινωνικό έργο

Σε αυτόν τον τομέα μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το κοινωνικό έργο του Συνδέσμου Εργολάβων Ηλεκτρικών Έργων Ν. Αιτ/νιας “Ο ΘΑΛΗΣ”.

Σε όλα τα χρόνια της λειτουργίας του Συνδέσμου Εργολάβων Ηλεκτρικών Έργων Νομού Αιτωλοακαρνανίας «Ο ΘΑΛΗΣ», η κοινωνική δράση του υπήρξε και υπάρχει πλούσια και πολύπλευρη.

Πολύ σημαντικό ρόλο στην δράση αυτή, έπαιξαν κυρίως οι κοινωνικές εκδηλώσεις, με τις οποίες τα μέλη των εκάστοτε Δ.Σ. αποσκοπούσαν στην ανάπτυξη βαθύτερων & ουσιαστικότερων σχέσεων μεταξύ των μελών του Συνδέσμου αλλά και του συνόλου της κοινωνίας του Αγρινίου .

Προσφέρουμε εθελοντικές εργασίες και παροχή εξοπλισμού στο Χαμόγελο του Παιδιού.

Συλλέγουμε φάρμακα για να ενισχύσουμε το κοινωνικό φαρμακείο του Δήμου μας.

Παροχή επιχορηγήσεων στους σεισμόπληκτους συναδέλφους στην Κεφαλονιά κ.ά.