Σε αυτόν τον τομέα μπορείτε να δείτε τα μέλη του συμβουλίου του Συνδέσμου Εργολάβων Ηλεκτρικών Έργων Ν. Αιτ/νιας “Ο ΘΑΛΗΣ”.

Διοικητικό Συμβούλιο Συνδέσμου Ηλεκτρολόγων Αγρινίου 

Πρόεδρος:          Σελεβίστας Κωνσταντίνος (6980121289)

Αντιπρόεδρος:  Κυριλής Αλέξιος (6977130131)

Γραμματέας:      Μπούρας Γεώργιος (6973697430)

Ταμίας:                 Καζάκος Δημήτριος (6974439098)

Σύμβουλος:         Οικονόμου Μιχαήλ (6974708396)